corporate social responsibility, CSR

Fråga: Vad skulle man kunna använda för uttryck på svenska för CSR, corporate social responsibility?

Svar: I den nya standarden ISO 26000 används socialt ansvarstagande och företagens sociala ansvar. Ett annat förslag är företagens samhällsansvar. Ansvaret kan delas upp i tre delar: etiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Företagens samhällsansvar verkar vara det som bäst täcker dessa aspekter.

Frågedatum: 2010-09-24