dagviste

Fråga: Jag undrar vad den engelska termen roost har för svensk motsvarighet när den står för tillfälliga (dag-)boplatser för fladdermöss.

Svar: Vi har hittat den svenska termen dagviste för detta. Observera att termen roost används om flera olika begrepp: Maternity roost är på svenska yngelkoloni när det rör sig om fladdermöss. Talar man om fåglar kan det vara t.ex. sittpinne eller ibland till och med hela hönshuset. Skogsfåglar som sover i träd gör detta på roosts – då med den svenska termen nattkvist.

Frågedatum: 2001-07-16