detaljhandel

Fråga: Vad syftar detaljhandel på?

Svar: De distributionsföretag som säljer varor, ibland också tjänster, till privata hushåll och konsumenter.

Frågedatum: 2006-03-01