e-faktura

Fråga: Vi undrar om e-faktura redan finns definierat, det vill säga knuten till en viss teknisk tillämpning. Vi har stött på olika tolkningar av begreppet.

Svar: Nej, e-faktura bör inte vara för insnävat till en viss teknisk tillämpning. Vi håller med Ekonomistyrningsverket (ESV) som definierar e-faktura på följande sätt: ’faktura som både skickas och tas emot i ett elektroniskt format’. Vidare säger man:”Det finns olika tekniska standarder för e-fakturor. Skannade fakturor räknas inte som e-fakturor och inte heller PDF-filer.”Denna syn delas av andra:

”eFaktura är en faktura som både skickas och tas emot helt elektroniskt. En eFaktura kan skickas direkt mellan två parter eller via en s.k. fakturaväxel. Skannade fakturor utgör ej någon eFaktura! Det finns flera olika formatstandarder för eFakturor vilket återfinns under rubrikerna: Svefaktura, Finvoice, VGIS.”

Frågedatum: 2008-06-24