e-forskning

Fråga: Jag ska skriva en artikel om det som på engelska kallas E-science. Det har att göra med att forskare samarbetar och bedriver forskning på distans med hjälp av datorer. Kan jag kalla detta för e-vetenskap?

Svar: För E-science är i så fall e-forskning bättre än e-vetenskap, men mindre missvisande vore att tala om typ ”distansforskning med hjälp av datorer”.

Frågedatum: 2005-03-10