egg, skär

Fråga: Vad är det för skillnad mellan en egg och ett skär?

Svar: Det är egentligen inte någon skillnad begreppsligt sett. Termerna egg och skär används om en skärande kant hos ett verktyg, men vilken term som passar beror på vilket verktyg man talar om. Exempelvis säger man att en kniv har egg medan en sax har skär.(De här termerna och andra så kallade basord finns utredda i ”Basord i våra fackspråk”, som finns att köpa i TNCs webbokhandel.)

Frågedatum: 2013-02-03