elmateriel

Fråga: Vilken term rekommenderar ni, ”elmaterial” eller ”elmateriel” när det handlar om t.ex. kablar och strömbrytare?

Svar: I våra databaser används mest termen elmateriel, bl.a. i många svenska standarder (det blev inga träffar alls på elmaterial). I IEV (Internationella elektrotekniska standardiseringens ordlista) översätts electrical equipment med elektrisk materiel eller elmateriel på svenska, så vår rekommendation blir elmateriel.

Frågedatum: 2000-02-10