energikombinat, energiomvandling

Fråga: Har ni definitioner på energikombinat och energiomvandling?

Svar: TNC 81 Energiordlista (1984) definierar energikombinat som ’omvandlingsanläggning där flera energibärare erhålls som resultat av omvandlingen’. Energiomvandling definieras som ’process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag, t.ex. omvandling av arbete till elektrisk energi.’ Energiordlistan finns publicerad i Rikstermbanken, se termposterna där för mer information.

Frågedatum: 2009-03-03