engineering professor

Fråga: Om någon är engineering professor i USA eller Kanada, vad motsvarar detta i Sverige?

Svar: Engineering professor verkar inte vara en egentlig titel utan snarare en beskrivande benämning. Vi har talat med informationsenheten på KTH där man säger att man kan säga teknisk professor på svenska. I Sverige kan man inte få titeln teknologie professor, utan man blir teknologie doktor och professor. I det här fallet gäller det ju inte Sverige, så vi föreslår att du skriver teknisk professor.

Frågedatum: 2001-09-06