euro

Fråga: Ska man skriva ”euror” när man menar flera euromynt?

Svar: Nej. Språkvårdsgruppen, där TNC ingår, rekommenderar en och samma böjning av euroen euro, euron; flera euro, eurona – oavsett om eurona används i belopp (”50 euro”), för enskilda euromynt (”det låg några euro på bordet”) eller i övrigt (”sätt kronorna i den första kolumnen och eurona i den andra”). Om man vill syfta på mynten kan man just använda benämningen euromynt.

Frågedatum: 2002-10-23