fall

Fråga: I en svensk text som berör lås finns termen fall. Används den, vad betyder den och ska det inte vara fallregel i stället?

Svar: Fall verkar vara en överterm till fallregel. I en svensk standard inom ämnesområdet byggbeslag definieras fallregel på följande sätt: ’fall som vid en andra utlåsning fungerar som regel’.

Frågedatum: 1999-11-10