fanerträ

Fråga: Jag jobbar med materialregistret för ett stort möbelföretag. Jag behöver ett lämpligt ”kundord” för ett material som vi vill börja använda.

Materialet eller rättare sagt tekniken heter Laminated Veneer Lumber. Tekniken ska vara gammal, men jag hittar inga svenska referenser. Till våra leverantörer tänker vi använda LVL, eftersom det verkar vara en branschvedertagen förkortning. Till våra kunder har vi tänkt använda laminated veneer på engelska och laminerat träfaner på svenska. Vad säger TNC om våra förslag?

Svar: Fanerträ är bättre att använda som svensk benämning. Enligt Träguiden på nätet är LVL närbesläktat med plywood och uppbyggt av tunna skikt. I bland annat en svensk standard som heter Fanerträ (LVL) har vi funnit belägg för benämningarna. Och i termdatabasen IATE och i TNCs Svensk-engelsk byggordbok översätts laminated veneer med fanerträ.

Frågedatum: 2015-10-28