fantomkänsla, fantomsmärta

Fråga: Vad är skillnaden mellan fantomkänsla och fantomsmärta?

Svar: Termen fantomkänsla står för ’den upplevelse som en patient som genomgått en amputation har av att den bortopererade kroppsdelen finns kvar’, medan fantomsmärta står för ’smärta på platsen för bortopererad kroppsdel’.

Frågedatum: 2010-02-24