fasadplan

Fråga: I några kommuner som är kunder till vårt arkitektkontor finns en uppfattning om att fasadplan och klimatskärm står för samma begrepp. Hur kan jag övertyga dem om att så inte är fallet?

Svar: Fasadplan definieras i ordlistan Plan- och byggtermer som ’plan som representerar största delen av en väggs fasadliv’. Klimatskärm däremot är: ’byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden med avseende på bl.a. temperatur, ljud och fuktighet’.

Frågedatum: 2005-04-05