fertil

Fråga: Jag skulle behöva veta om det i kärnkraftssammanhang är möjligt att översätta engelskans fertile rakt av till fertil?

Svar: Ja, det verkar som om fertil är en etablerad svensk fackterm inom kärnenergiområdet. Adjektivet fertil definieras på följande sätt: ’(om nuklid:) som direkt eller indirekt kan omvandlas till fissil (nuklid) genom neutroninfångning’ och används bl.a. i uttrycket fertilt material som i sin tur definieras som ’material som innehåller en eller flera fertila nuklider’. En annan källa definierar fertilt material som ’ett ämne som inte självt är klyvbart vid bombardering med termiska neutroner, men som genom neutroninfångning kan omvandlas till klyvbart material, t.ex. i bridreaktor’.

Frågedatum: 1999-08-19