filigranbjälklag

Fråga: är termen filigranbjälklag accepterad? Jag har hört den användas av byggnadsarbetare, men kan inte hitta den i skrift någonstans. Det rör sig om gjutning där förfabricerade betongblock används i stället för gjutformar. Betongblocken blir sedan en del av det gjutna bärlaget.

Svar: I ”Betonghandbok – Arbetsutförande” beskrivs filigranbärlag som en typ av förtillverkade plattelement av betong.

Frågedatum: 1995-09-26