fjädervilt

Fråga: Vad ska man kalla gruppen av ”vilda fåglar” som jagas för att konsumeras? Vad kallar man dem om de föds upp i fångenskap och hur skiljer man då på dem benämningsmässigt från de viltlevande?

Svar: Fjädervilt är en gammal etablerad term för alla vilda fåglar som jagas. När det gäller din andra fråga finns ingen etablerad terminologi. Men vi har hittat belägg för att man använder termerna hägnat vilt respektive frilevande vilt för andra djur bland annat inom den svenska jaktlagstiftningen och på Livsmedelsverket. Vi rekommenderar därför termerna hägnat fjädervilt respektive frilevande fjädervilt, så går det bättre att skilja fåglarna åt.

Frågedatum: 2006-03-08