flerbostadshus

Fråga: Jag undrar om ni har en enkel definition på begreppet flerbostadshus?

Svar: Javisst, definitionen lyder: ’bostadshus med minst tre bostadslägenheter’.

Frågedatum: 2006-02-22