fondförsäkring

Fråga: Jag söker en definition på fondförsäkring och en engelsk motsvarighet.

Svar: I Sverige har vi haft fondförsäkringar sedan 1989. Förebilden kommer från England, och där säger man unit-linked insurance. Det typiska för en fondförsäkring är att man som försäkringstagare själv bestämmer placeringen av den del i premien som är sparkapital (vilket naturligtvis medför att man själv tar risken för försäkringens värdeminskning). Definition finns i ordlistan Pensionsorden. Equity-linked-försäkringar, som är en typ av unity-linked-försäkringar, kan enbart placeras i aktier.

Frågedatum: 1995-10-06