förloppsindikator

Fråga: Vad kallas listen som åskådliggör hur långt processer på datorn har framskridit?

Svar: Listen, eller snarare den liggande stapeln, kan kallas förloppsindikator.

Frågedatum: 2010-03-23