fristående

Fråga: Jag behöver en definition på begreppet fristående i sammanhanget ’hus ska uppföras fristående’. Har definitionen ändrats sedan Plan- och byggtermer 1989 (TNC 89)?

Svar: Först och främst vill vi rätta oss. Vår byggexpert kan nämligen berätta att fristående hus faktiskt var ett olyckligt uttryck i TNC 89 eftersom begreppet hus är så vitt. I den följande utgåvan av Plan- och byggtermer (TNC 95), som kom 1994, är facktermen i stället fristående småhus och definitionen lyder ’småhus som inte är sammanbyggt med hus på grannfastighet’.

Frågedatum: 2007-05-08