fullmäktige

Fråga: Heter det fullmäktige eller fullmäktigeförsamling? Och vad kallas ledamöterna?

Svar: Orden fullmäktige och fullmäktigeförsamling används i princip synonymt. Men fullmäktige kan även stå för ’ledamot av ett visst beslutande eller övervakande organ’. För ledamoten förekommer dock också termen fullmäktigeledamot. Det är därför tydligare att använda fullmäktige (alternativt fullmäktigeförsamling) om organet, och (fullmäktige)ledamot om den personen som ingår i församlingen.

Frågedatum: 2003-02-28