fysisk arbetsmiljö

Fråga: Vi skriver en lärobok om arbetsmiljö för gymnasiet och undrar vad det är för skillnad mellan fysisk arbetsmiljö och fysikalisk arbetsmiljö.

Svar: Båda termerna förekommer och begreppen går in i varandra. Oftast talar man dock om fysisk arbetsmiljö, vilket kan ställas i kontrast till den psykosociala arbetsmiljön. Förutom exempelvis buller, vibrationer, värme, kyla och strålning ingår sådant som tunga lyft i den fysiska arbetsmiljön. Fysikalisk arbetsmiljö är något snävare och innefattar inte sådant som tunga lyft.

Frågedatum: 1999-11-09