gams

Fråga: Har ni någon definition av gams eller gamsare? Det är en gruvteknisk term som tydligen har att göra med ovanjordsarbete.

Svar: I Svenska Akademiens ordbok står att gams är ett ’hissverk för handkraft, bestående av en på bockar vilande trärulle, vilken kringvrides med vev och kring vilken linan lindar sig’. Gamsare är en vid gams anställd arbetare ”som skjuta … (kolvagnarna) … till de respektive kolhögarna och varpen …”.

Frågedatum: 1997-03-13