gemensam åtgärd

Fråga: Finns det någon svensk standardöversättning av joint action i EU-texters titlar, som t.ex. ”Council decision on a joint action, adopted by the Council…”?

Svar: Gemensam åtgärd eller motsvarande pluralform om det i sammanhanget passar bättre.

Frågedatum: 1995-08-08