gene transfer, gene expression

Fråga: I en text om genmodifierade livsmedel förekommer följande termer och fraser: ”gene transfer”, ”gene expression”, ”transfer of copy genes of human origin to other organisms”. Hur översätts dessa till svenska?

Svar: ”Gene transfer” bör översättas med ”överföring av gener” eller med ”genöverföring”.

”Gene expression” heter på svenska ”genuttryck”.

En översättning till svenska av frasen ”transfer of copy genes of human origin to other organisms” kan lyda som följer ”överföring av kopierade gener av humant ursprung till andra organismer”.

Frågedatum: 1995-01-16