genitiv vid förkortningar

Fråga: Hur anger man genitiv vid förkortningar av typen vd och EU?

Svar: Enligt våra skrivregler bör man lägga till ändelsen -s med kolon framför, således vd:s och EU:s. Skrivs förkortningar med versaler kan man utesluta kolon och hänga på ändelsen direkt: EUs.

Frågedatum: 2006-02-23