gnistning

Fråga: Vi undrar hur man säger gnistning på engelska. Det handlar i vårt fall om skärande, sönderdelande tråd- och sänkgnistning.

Svar: Spark-erosion cutting och wire cutting är två engelska termer för det som heter trådgnistning eller gnistskärning på svenska. Vi har också hittat sänkgnistning översatt till spark-erosion sinking. Gnistbearbetning heter generellt electro spark machining men även electro-discharge machining eller EDM.

Frågedatum: 2006-03-24