grafen

Fråga: Vad bör det atomtjocka kolskiktet graphene heta på svenska?

Svar: Det här rör sig om ett kemiskt trivialnamn. Det finns faktiskt inga regler för hur man bildar trivialnamn på svenska. En tillfrågad kemisk expert anser att det borde skrivas som det ser ut på engelska men enligt svenska skrivregler, alltså grafen. Det har vi också funnit belägg för i olika tidskrifter (Ny Teknik, Fysikaktuellt, Illustrerad Vetenskap) från 2004 och framåt.

Frågedatum: 2008-01-11