grön näring, green industry

Fråga: Finns det engelska ekvivalenter till de svenska termerna areell näring och grön näring, och i så fall vad heter de?

Svar: Den vanligaste engelska benämningen för areell näring är land-based industry, och grön näring har den engelska motsvarigheten green industry.

Frågedatum: 2016-05-13