grönmålning

Fråga: Finns det någon etablerad svensk motsvarighet till den engelska termen greenwashing? Greenwashing innebär att företag som sysslar med miljöfarlig eller mindre miljövänlig verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänliga genom bland annat marknadsföring.

Svar: Termen grönmålning verkar ha fått mest spridning. Andra termer som före­kommer är gröntvättning, gröntvätt samt de engelska greenwashing och green­wash. Men vi föreslår grönmålning som ju också har den fördelen att den liknar skönmålning.

Frågedatum: 2010-08-23