Helmerttransformation

Fråga: Heter det Helmerttransformation (med två t) eller Helmertransformation? Och skrivs det med stor begynnelsebokstav?

Svar: Uttrycket skrivs Helmerttransformation efter den tyske geodeten Friedrich Robert Helmert (1843–1917). När egennamn ingår som förled i en sammansättning används stor bokstav om förledets egenskap av egennamn klart framträder. I undantagsfall kan man behöva förtydliga egennamnet i sammansättningen genom att markera namnslutet med bindestreck, något som särskilt är fallet om sammansättningen är mer tillfällig. Helmerttransformationen är ett begrepp inom geodesin. Det är en likformighetstransformation mellan två rätvinkliga kartesiska koordinatsystem som vid beräkning tar hänsyn till olikheter mellan de båda koordinatsystemen vad gäller skala, placering av origo och hur koordinatsystemen är roterade i förhållande till varandra. På engelska skrivs uttrycket Helmert transformation (eller two-dimensional similarity transformation).

Frågedatum: 2000-02-14