homologering

Fråga: Vi har stött på det engelska ordet homologation som har översatts med homologering i ett avtal. Vad betyder ordet?

Svar: Det engelska ordet homologation verkar vara en juridisk term som på svenska översätts till homologation och ungefär betyder ’domstols stadfästande av en rättshandling’. Det franska ordet homologation har även en annan, minst lika vanlig betydelse. Det står ungefär för certifiering, möjligen typgodkännande och kan vara det som avses här.

Frågedatum: 2001-02-16