html-dokument

Fråga: Hur tycker ni man bör skriva: ”html-dokument” eller ”HTML-dokument”?

Svar: Enligt Skrivregler för svenska och engelska (TNC 100) skrivs vissa tekniska förkortningar med gemener eftersom de ses skrivna så. Html är en av dessa och därför bör man skriva ”html-dokument”.’

Frågedatum: 2005-02-03