hydrofobicitet

Fråga: I en broschyr som riktar sig till papperstillverkare har jag använt ordet hydrofobicitet i betydelsen ’egenskap att stöta bort vatten’. Folk från pappersbranschen invänder mot ordet och hävdar att det heter hydrofobitet. Vad är korrekt?

Svar: Den korrekta termen är hydrofobicitet. Antagligen är det så att en mindre lyckad term har råkat bli etablerad just inom pappersindustrin, vilket är lätt gjort i en bransch som domineras av ett fåtal stora koncerner. Språkliga avvikelser av det här slaget bör motarbetas; fortsätt därför att använda termen hydrofobicitet.

Frågedatum: 1996-01-17