hydroxid

Fråga: Hur ska hydroxid avstavas – o:et och -xid kan ju inte separeras, men det ser å andra sidan konstigt ut att skriva hydr-oxid

Svar: Avstavningen av hydroxid är inte helt enkel. Vi lutar mot avstavning i enlighet med ordledsprincipen: hydr-oxid även om en sådan avstavning kan vara iögonenfallande. Ett alternativ vore avstavning enligt enkonsonantsregeln: hyd-roxid. Problemet är att man då kan förledas att tro att ordet roxid existerar. Men det är inte lämpligt att som, i enlighet med t.ex. ägg-grop, lägga till en saknad bokstav (i detta fall en vokal som fallit bort genom elidering) och därmed få hydro-oxid, eftersom det kan leda till missuppfattningar angående stavningen.

Frågedatum: 1998-03-24