ibladningstrumma

Fråga: På tidningstryckerier finns en maskin som sticker in bilagor i tidningarna. Vad heter en sådan maskin på svenska?

Svar: Ibladningstrumma eller ibladningsmaskin.

Frågedatum: 1997-04-14