icke-järnmetall

Fråga: Vad rekommenderar TNC: icke-järnmetall, icke järnmetall eller ickejärnmetall? Frågan är generell. Ska det vara bindestreck, mellanrum eller hopskrivet efter icke? I Nationalencyklopedin är bindestreck vanligast men i andra sammanhang kan man se alla varianter.

Svar: Bindestreck är tydligast och lämpligast för facktermer, t.ex. icke-brandspridande materiel och icke-demonterbar materiel. Vissa icke-ord har dock blivit väldigt vanliga i allmänspråket, t.ex. ickerökare och ickevåld, och där kan man hoppa över bindestrecket.

Frågedatum: 1998-02-04