ickebinär

Fråga: Jag har hört talas om att man kan vara ickebinär. Vad är det?

Svar: Begreppet ickebinär bygger på ett annat förhållningssätt än normen om att det endast finns två kön. Ickebinär används övergripande för olika könsidentiteter som inte följer den s.k. tvåkönsnormen. En del personer som väljer att kalla sig ickebinära identifierar sig som både kvinna och man, medan andra menar att de befinner sig mellan de två könskategorierna. Som ickebinär person kan det också vara så att man inte identifierar sig med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner eller kirurgi.

Frågedatum: 2017-02-08