ideal transformator

Fråga: Min professor använde alltid uttrycket ideell transformator, men nu säger en yngre auktoritet i stället ideal transformator. Vilket uttryckssätt är det rätta?

Svar: Ordet ideell ska aldrig användas i fysikaliska och tekniska sammanhang. Det heter alltså ideal transformator och ingenting annat.

Frågedatum: 1991-10-15