informationsförmedlingsavtal

Fråga: Jag söker en fackterm för den typ av samarbetsavtal jag har med mina leverantörer. Jag förmedlar information på nätet om att en viss produkt finns hos en viss leverantör, men kunden handlar direkt med varje leverantör. Jag är alltså ingen återförsäljare utan försöker reducera antalet mellanhänder med min informationsförmedling. Jag tar sedan ut en fast avgift av de leverantörer som jag ”rekommenderar”.

Svar: Det verkar som att du tillhandahåller informationsförmedlingstjänster, dvs. du agerar som någon form av informationsmäklare. Avtalet skulle du kunna kalla (informations)förmedlingsavtal.

Frågedatum: 2010-08-23