inomhusklimat

Fråga: Vilken är skillnaden mellan inneklimat och innemiljö. Hur definieras begreppen?

Svar: Vi rekommenderar formerna inomhusklimat och inomhusmiljö. Inomhusklimat är snävare och avser termiskt och hygieniskt klimat, medan det bara finns få belägg på termen inomhusmiljö. Det torde avse bl.a. inomhusklimat men också ergonomi och andra aspekter.

Frågedatum: 1998-10-13