inulin

Fråga: Hur översätts engelskans inulin och oligofructose till svenska? Termerna ingår i en innehållsförteckning till choklad.

Svar: På svenska heter det inulin och oligofruktos. I en källa anges att oligofruktos är en ”undergrupp” av inulin. Vi har hittat flera texter där man talar om ”inulin och oligofruktos” – både svenska texter och engelska – så det blir nog inte ologiskt att nämna båda i innehållsförteckningen. Det verkar i alla fall vara vanligt att man gör så.

Frågedatum: 2005-08-26