jitter

Fråga: Har ni någon uppgift om jidder/jitter som bl.a. används om diverse ryckiga störningar och rörelser eller liknande i dator- och videosammanhang? Jag har i en tidskrift läst: ”Om någon försöker komma åt informationen genom att starta med diskett och sedan titta på hårddisken ser denne bara en massa jidder.” I amerikanskan tycks jitters användas med liknande betydelse.

Svar: Angående jidder skriver Nationalencyklopedins ordbok ’meningslöst prat eller meningslöst beteende i allmänhet’. Däremot kan man hitta termen jitter i tekniska sammanhang. I Svensk Standard definieras jitter som: ”liten variation i pulsläge, pulslängd eller pulsavstånd […] jitter är oftast icke önskat och uppträder slumpvist eller regelbundet beroende på ursprung”.

Frågedatum: 1998-10-02