jorden

Fråga: Ska planeternas namn, inklusive jorden/Jorden (eller tellus/Tellus), skrivas med stor eller liten begynnelsebokstav? Jag har sett båda varianterna förekomma, speciellt vad gäller jorden.

Svar: Enligt konvention skriver man jorden liksom månen och solen med små begynnelsebokstäver eftersom dessa himlakroppar i vårt solsystem inte anses ha samma namnstatus som övriga. Följaktligen skrivs med stor begynnelsebokstav: Merkurius, Pluto, etc. Egennamnet för jorden, Tellus, skrivs däremot med stor bokstav.

Frågedatum: 1999-04-12