kabeldragning

Fråga: Vilken term skall jag använda – kablagedragning eller kabeldragning?

Svar: Kabeldragning som står för ’utläggning av kabel för kraft- eller teleändamål’. Termen kablage betecknar snarare produkten än processen: ’kablar, inklusive anslutningsdon, sammanförda till en större sluten enhet’. Som alternativ till det franskklingande kablage kan man använda kabelknippe. Termen kabling används om processen att sammanfoga parter till en kabel.

Frågedatum: 2000-02-25