källhänvisning

Fråga: Ska källor till t.ex. diagram och bilder finnas med i en referenslista?

Svar: Källhänvisning till diagram bör helst stå i anslutning till diagrammet.

Frågedatum: 2005-12-22