karcinogen, cancerogen

Fråga: Vad är skillnaden mellan ”karcinogen” och ”cancerogen”?

Svar: ”Karcinogen” och ”cancerogen” är synonyma termer med innebörden ”cancerframkallande”. Förledet cancer- i ”cancerogen” är från latinet och förledet karcin- i ”karcinogen” är från grekiskan. Efterledet -gen är grekiskt och betyder ”alstrande” eller ”alstrad av”. I fackspråk används båda uttrycken, men ”cancerogen” är något vanligare.

Frågedatum: 2014-01-28