kardexregister

Fråga: Vi har sedan många år tillbaka använt oss av orden kardexregister och kardexrum för våra kartotek för personer behöriga att inneha röntgenapparater m.m. Varifrån kommer ordet kardex och vad betyder det egentligen?

Svar: Det torde vara en sammandragning av card och index. I Collins English Dictionary hittar man card index som synonym till card file med översättningen kortregister; kartotek.

Frågedatum: 1995-07-13