kokleaimplantat

Fråga: Bör kokleaimplantat stavas ”koklea” eller ”cochlea”? Jag vill stava det ”koklea” för att det är den enklare stavningen, men har fått höra att det ska stavas ”cochlea” eftersom implantatet ofta kallas ”CI”.

Svar: Vi rekommenderar ”koklea”. I arbetet med översättning av den medicinska terminologin Snomed CT togs ett principbeslut om att använda formen ”kokleaimplantat” på svenska. TNC avråder också från förkortningar av typen ”CI” som mer bör betraktas som intern jargong.

Frågedatum: 2011-03-01